1 til 1 Coaching med Mariann Sletten

Livet, helsen, karrièren

Start din personlige utvikling i dag!

Sette mål

Hvordan sette mål som får deg til å hoppe ut av senga om morran.

Relasjons Coaching

Hvordan bli den beste versjonen av deg selv i samspill med andre.

Personlig utvikling

Bli bevisst deg selv og med det som utgangspunkt starter du en reise i din personlige vekst.

Arbeidslivs coaching

Har du eller arbeidsplassen din utfordringer? Trenger du veiledning på å håndtere en utfordrende situasjon på jobb?

Si ja til det som er rett og nei til det som ikke tar deg videre.

Hjelper deg å øke din personlige utvikling slik at du kan nå ditt fulle potensiale.

Coaching er en  samtale  der  jeg  gi  oppmuntring,  veiledning  og  ærlige  tilbakemeldinger uansett om det handler  dine personlige eller faglige mål. Jeg har en stor tro på at du vil oppleve personlig vekst og oppnå dine mål!

Tidligere og nåværende kunder har opplevd målbar personlig utvikling, samt vekst i sin bedrift. Resultatene  har  inkludert  større tro både på seg selv og sin drøm. De har hatt en positiv karriereutvikling og utvikling av mer  effektive forretnings-og personlige strategier.  Resultatene dine vil variere  avhengig av hvor lenge vi  jobber sammen og hvilke handlinger du tar. Det er alltid du som skal definere agendaen.

Mål:  coaching  gir deg mange  strategier for å møte dine individuelle og organisatoriske mål. Coaching  kan  innebære  brainstorming, verdiavklaring, fullføring  av skriftlige oppgaver, utdanning, målsetting, identifisere handlings planer, ansvarlighet, avtaler for å endre atferd , og dype dykk i personlige tankemønstre. Handling er som kjent knyttet til følelser og føleser igjen til våre tanke, bevisste og ubevisste.

Mitt ansvar er å gi innhold, innsikt, verktøy, visdom, rammeverk,  ideer og tilbakemeldinger. DITT ansvar er å gå fra bevissthet til handling og ansvarlighet.

Hva gjør Coaching?

Øker:

Din  bevissthet om selv-lederskap og ansvarlighet av dine faglige og personlige mål

Fjerner:

Alle blokkeringer og frykt som hindrer fremgang både personlig og profesjonelt

Forbedrer

Spesifikke ferdigheter, inkludert kommunikasjon, tidsstyring, produktivitet  og effektivitet

Skaper

Positive og produktive vaner som støtter din vekst utover det du tror er mulig

Coaching 1 

Her setter vi sammen agendaen for coachingen og hvilke mål du har. Vi jobber med visjon og legger en plan for arbeidet videre. Denne konsultasjonen varer ca 90 minutter.

1250 kr

Coaching 4 timer

Her kommer du i gang med å jobbe med din selvforståelse. Hvor er du nå og hvor ønsker du å være. Mål og strategier kommer på plass og du får utviklet en strategiplan.  

3.950 kr

Coaching 10 timer

Når man velger å jobbe fokusert og målrettet over tid med personlig utvikling vil både du og de rundt deg merke store og varige endringer. Ved å investere i seg selv på denne måten vil du virkelig oppleve en stor utvikling og skape kreative prosesser for å gjøre drømmene til  virkelighet.

 

7.950 kr

Bestillingsskjema.

Bestill uforpliktende samtale, coaching, drømmetest og drømmeweekend her.